aplipti

aplipti
2 aplìpti 1. intr. apkibti: Purvu aplipo klumpės . Rankos buvo meduotos ir aplìpo pūkais Ėr. | prk.: Pasišovusiu be atodairos nugramdyti aplipusias negeroves .nešvarumais aptekti, apskresti: Nei jinai tų vaikų žiūri – aplipę, apstyrę Antš. 2. intr. gausiai apkibti kuo nors, apkermėti: Obelis aplìpus obuoliais – šakos lūžta Alk. Aplipo vyšnios baltais žiedais, pražydo gėlės, žaliavo pievos, rugiai J.Marc. Mergaitę palik prie didelio krūmo, aplipusio raudonomis uogomis J.Balč. Lazdynai buvo lipte aplipę riešutų kekėmis J.Dov. Visi vagonai aplipę žmonėm Dbk. Net ir tvoros bus aplipusios žmonėmis ir vaikais I.Simon. Vaikių aplìpusi tora Gršl. Inkišk uodegą eketėn, tai i aplips žuvim (ps.) Tvr. | prk.: Kuris vyras yr kuliganiškas, tas yr aplìpęs mergoms Pln.tr., intr. apspisti: Aplipę langus, juos smalsiai sekė vaikai . Vaikai aplìpo šunį ir malonėja Kn. Vaikai aplipo kaip vabalai Prk. \ lipti; antlipti; aplipti; atlipti; įlipti; išlipti; nulipti; palipti; prilipti; sulipti; užlipti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • aplipti — 1 aplìpti, àplipa, o tr., intr. K ant viršaus gausiai prilipti, apkopti: Stogą aplipo žmonės rš. Ant tvoros ligonių aplìpę (prie ligoninės) Ėr. lipti; antlipti; aplipti; atlipti; dalipti; įlipti; išlipti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplipti — apli̇̀pti vksm. Purvai̇̃ apli̇̀po batùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkepti — 2 apkèpti intr. 1. aplipti, apkibti kuo: Kai geri metai būna, tai ana kriaušė visa vaisiais apkem̃pa Lš. Visas plūgas moliu apkepo Mrk. Ana kap obelys žiedais apkẽpę! Dkš. Apkẽpę šakos obuoliais Ut. Kad net apkẽpę bruknienojai uogom Trgn. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskresti — nuskrèsti intr. 1. Ser, NdŽ, DŽ1 aplipti nešvarumais, apsipurvinti, susitepti: Aš stovu nūskrẽtusi LKT142(Kin). Ar toks nūskretęs į miestą eisi?! Sg. Niekas neprausia tų vaikų, laksto par dienas nuskrẽtę Kair. Nuskrẽtęs kaip ubago terba Užv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulipti — 2 sulìpti intr. 1. SD210 vienam su kitu sukibti, susiklijuoti: Sulìpo popierio lapai, nebeatplėši Rm. Sulìpo jiejie į kupetą J. Nuo prakaito sulipo plaukai rš. Sudžiūvo [fotografijos], ir sùlipta Lp. ║ užsimerkti (labai norint miego) (apie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antlipti — 1 antlìpti, añtlipa, o (ž.) žr. 1 užlipti: 1. Antlipaũ ant tvoros J. Jis antlipo ant kūlio ir apsibrido J. Šiaip taip antlipau ant vežimo Slnt. Ančlipo dvijau ant vieno arklio ir joja Mžk. ^ Pelke ant kalno neantlipsi Sd. | refl.: Žmogelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antlipti — 2 antlìpti (ž.) žr. 2 prilipti 1: ^ Perkamikės drabužiai visada kaip antlipę. Be galo gerai ji siuva I.Simon. lipti; antlipti; aplipti; atlipti; įlipti; išlipti; nulipti; palipti; prilipti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgerti — apgerti, àpgeria, apgėrė 1. tr. nugerti iš viso indo, prižagti: Vieno žmogaus apgerto pieno nebenori kitas gerti rš. 2. tr. geriant (ppr. svaigiuosius gėrimus) kam nuostolį padaryti; daugiau išgerti už kitą: Aš jį apgėriau, apėdžiau, reiks jį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgurguliuoti — 2 apgurguliuoti 1. tr. apsukti, apvynioti: Kojas apgurguliuot autais Skr. 2. intr. apšalti, apiburbėti, aplipti: Šąla, braška, langai apgurguliãvę Gs. Gurguliuote apgurguliãvo kojos bičių su medumi, su per̃nagiu, t. y. (bitės) ratuotos (tapo) J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibaubėti — intr. 1. Ldvn labai apšalti, apiburbėti: Nuo šalčio langai tep apbaubėjo, kad nieko per juos nesimatė Sn. Tai ateina apibaubėjusiais ūsais Klvr. 2. Gdl aptinti, aptraiškanoti: Akys aptinę, apbaubėję Lp. | refl.: Merga tę kokia negraži,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”